Tuyên bố về Quyền riêng tư

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Trang web này (sau đây gọi là "trang web") được cung cấp bởi Công ty TNHH Bayer Việt Nam (sau đây gọi là "Bayer" hoặc "chúng tôi"). Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp trang web, vui lòng tham khảo mục Dữ liệu xuất bản của chúng tôi.

A. Xử lý thông tin cá nhân

Sau đây là những thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác trong các chương mục tiếp theo, cơ sở pháp lý để xử lý kết quả thông tin cá nhân của bạn từ thực tế là việc xử lý đó là bắt buộc để cung cấp các chức năng của trang web do bạn yêu cầu.

Bayer bắt buộc phải tuân thủ Đạo luật bảo mật của Úc năm 1988 (Cth) (Đạo luật về quyền riêng tư) và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đưa ra cách thức mà Bayer tìm cách đảm bảo bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn đều được thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ theo Nguyên tắc bảo mật của Úc trong Đạo luật quyền riêng tư. Bạn có thể tải về một bản sao của chính sách bảo mật hoàn chỉnh của chúng tôi tại đây.

I. Sử dụng trang web

1. Truy cập trang web

Khi bạn truy cập vào trang web này, trình duyệt của bạn sẽ chuyển một số thông tin nhất định đến máy chủ trang web của chúng tôi. Điều này được thực hiện vì lý do kỹ thuật và để làm các thông tin mà bạn yêu cầu có tính khả dụng. Để thuận tiện cho bạn truy cập vào trang web, các thông tin sau được thu thập, lưu trữ vắn tắt và sử dụng:

Địa chỉ IP

Ngày và giờ truy cập

Chênh lệch múi giờ so với Giờ trung bình của Greenwich (GMT)

Nội dung yêu cầu (trang web cụ thể)

Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP

Khối lượng dữ liệu được truyền tải

Trang web yêu cầu truy cập

Trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, phiên bản của hệ thống vận hành phần mềm trình duyệt

Ngoài ra, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đó trong một khoảng thời gian giới hạn để có thể bắt đầu theo dõi thông tin cá nhân trong trường hợp thực tế hoặc cố gắng truy cập trái phép vào máy chủ của chúng tôi.

2. Cài đặt cookie

a) Cookie là gì?

Trang web này sử dụng cookie. Cookie là tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ đệm ở trình duyệt của người dùng. Chúng lưu trữ một số thông tin nhất định (ví dụ ngôn ngữ hoặc cài đặt trang ưu tiên của bạn) mà trình duyệt của bạn có thể chuyển lại cho chúng tôi lần kế tiếp bán truy cập trang web của chúng tôi (tùy thuộc vào thời gian sử dụng của cookie).

b) Các loại cookie được sử dụng trong trang web này

Chúng tôi phân biệt giữa hai loại cookie: (1) cookie chức năng mà không làm giảm chức năng của trang web và (2) cookie tùy chọn, chẳng hạn như cookie được sử dụng cho phân tích trang web và mục đích tiếp thị. Bảng sau đây chứa mô tả chi tiết về các cookie tùy chọn mà chúng tôi sử dụng:

3. Website Analysis của Google

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích trang web của Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (sau đây gọi là Google).

Căn cứ vào việc chấp thuận trước của bạn, Google sẽ thay mặt chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi sẽ sử dụng các cookie mô tả chi tiết hơn tại bảng phía trên. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ URL nào đưa bạn đến, bạn truy cập vào trang nào trên web chúng tôi, trình duyệt của bạn, cái đặt ngôn ngữ của bạn, hệ điều hành của bạn, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được chuyển đến máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, tại đây thông tin được lưu trữ và phân tích. Kết quả sẽ được trao cho chúng tôi dưới hình thức ẩn danh. Trong quá trình này, dữ liệu sử dụng của bạn sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ của bạn. Chúng tôi đã kích hoạt trên trang web chức năng ẩn IP do Google cung cấp, do đó 8 ký tự cuối (loại IPv4) hoặc 80 ký tự cuối (loại IPv6) của địa chỉ IP của bạn sẽ được xóa đi. Thêm vào đó, Google được chứng nhận theo EU-US Privacy Shield, đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Google tại Hoa Kỳ.

Bạn có thể rút lại chấp thuận của bạn về việc sử dụng công cụ phân tích web bất cứ lúc nào bằng cách tải và cài đặt Browser Plugin do Google cung cấp hoặc bằng cách quản lý các chấp thuận của bạn trong bảng trên, theo đó một cookie chọn-bỏ sẽ được cài. Cả hai lựa chọn này sẽ ngăn việc sử dụng công cụ phân tích web chỉ khi bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã cài plugin hoặc nếu bạn không xóa cookie chọn-bỏ.

For further information on Google Analytics please refer to the Google Analytics Terms of Service, the Google Analytics security and privacy principles, and the Google Privacy Policy.

B. Thông tin liên quan đến quyền của bạn

Quyền truy cập và chỉnh sửa

Bạn có quyền xem xét và sửa đổi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi nếu bạn nghĩ rằng các thông tin này đã cũ hoặc không chính xác. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi một email đến địa chỉ email được cung cấp trên trang web hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ dưới đây.

Quyền hủy bỏ

Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có quyền hủy bỏ việc cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi một email đến địa chỉ email được cung cấp trên website hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ được cung cấp dưới đây.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào chúng còn cần thiết cho chúng tôi trong việc giải quyết các yêu cầu của bạn hoặc thực hiện những việc đã được bạn đồng ý, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu của luật pháp (chẳng hạn như liên quan đến vụ kiện tụng đang được giải quyết).

Người nhận ở nước ngoài

Bayer là thành viên của Tập đoàn Bayer, một tổ chức toàn cầu có văn phòng trong và ngoài nước Úc.

Thông tin do Bayer nắm giữ về bạn trong một số trường hợp có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của Bayer ở các địa điểm nước ngoài bao gồm (nhưng không giới hạn) ở Đức, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Hoa Kỳ. Chẳng hạ như để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận và thanh toán tài khoản, Bayer phải chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài cho Philippines. Tất cả các công ty của Bayer cam kết tuân thủ các chính sách bảo vệ dữ liệu nội bộ có các điều khoản tương đối giống với Nguyên tắc bảo mật của Úc và trong nhiều trường hợp với các luật tương tự trong các khu vực pháp lý khác.

Bayer cũng thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài ở các quốc gia trong và ngoài nước Úc như ở Singapore, Hoa Kỳ và Ireland và trong những trường hợp như vậy, Bayer thực hiện các bước hợp lý bao gồm cả các điều khoản hợp đồng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này không vi phạm Nguyên tắc bảo mật của Úc.

Trẻ em

Do tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, chúng tôi không thu thập, xử lý hoặc sử dụng trên trang web bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý trước của người đại diện hợp pháp. Người đại diện theo pháp luật đó có quyền xem thông tin do đứa trẻ cung cấp và/hoặc yêu cầu xóa nó.

C. Liên hệ

Tất cả các yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng gửi về:

Công ty TNHH Bayer Việt Nam
118/4 Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình
Thành phố Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 8877 120

Hoặc qua email: drugsafety.vietnam@bayer.com

Bayer sẽ trả lời khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thư khiếu nại hoặc trong bất kỳ thời gian nào khác được thông báo cho bạn bằng văn bản.

D. Sửa đổi Quyền riêng tư

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Quyền riêng tư. Các cập nhật này của chúng tôi sẽ được công bố trên trang web. Mọi sửa đổi đều có hiệu lực khi được công bố trên trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang web để nhận thông báo về các sửa đổi nếu có.

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3600359484 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/08/1997

Địa chỉ trụ sở: Lô 118/4 KCN Long Bình hiện đại (Amata), P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Floating-logo