ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Việc truy cập và sử dụng website này cần tuân theo các điều kiện sau đây. Vui lòng không sử dụng website trừ khi bạn đồng ý với những điều kiện này. Website đã được phát triển và quản trị bởi bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp thuộc công ty TNHH công ty Công ty TNHH Bayer Việt Nam (sau đây được gọi chung là công ty BAYER). Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ, sửa đổi một phần hoặc toàn bộ website này hay các Điều khoản sử dụng chung, Điều khoản và Điều kiện Bán và mua cũng như Giao nhận hàng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thực hiện thay đổi tùy ý mà không cần thông báo trước. Do đó, trong lần truy cập tiếp theo của bạn vào website này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xem lại các điều kiện một lần nữa và lưu ý mọi thay đổi, bổ sung có thể đã phát sinh.

TỪ BỎ SỬ DỤNG VÀ LỢI ÍCH

Tất cả các nội dung, tài liệu và minh họa công bố trên website này thuộc quyền sở hữu duy nhất của công ty BAYER. Việc cho phép sử dụng chỉ với điều kiện là ghi chú về bản quyền có liên quan phải được trình bày trên tất cả các bản sao chép và các nội dung chi tiết chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, không được khai thác với mục đích thương mại, nội dung không được phép sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào và tất cả các hình ảnh minh họa lấy từ website này chỉ được sử dụng chung với các nội dung bằng chữ đi kèm.

TÊN THƯƠNG MẠI VÀ BẢN QUYỀN

Tất cả các tên thương mại trên website này là tài sản của tập đoàn công ty BAYER, trừ các trường hợp được ghi rõ hoặc trong bất kỳ hình thức nào có thể nhận biết được quyền của bên thứ ba. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các tên thương mại này hoặc với các nội dung khác đều không được phép và có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền và luật sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu công nghiệp khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Công ty BAYER đã tổng hợp các thông tin chi tiết trên trang web này từ các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài theo sự hiểu biết và niềm tin vững chắc nhất cùng sự cẩn trọng chuyên nghiệp. Chúng tôi cố gắng mở rộng và cập nhật phạm vi thông tin trên cơ sở diễn biến thực tế. Thông tin trên trang web này đơn thuần nhằm mục đích giới thiệu về công ty BAYER và các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, không có bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào được đưa ra dù nhấn mạnh hay ngụ ý về sự hoàn thiện hoặc tính chính xác của các thông tin trên website này. Vui lòng hiểu rằng dù thông tin đưa ra là chính xác vào ngày công bố nhưng có thể không còn hợp thời nữa. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra kỹ bất kỳ thông tin nào từ trang web này trước khi sử dụng chúng dưới mọi hình thức. Các lời khuyên đưa ra trên trang web này không miễn trừ việc bạn tự kiểm tra những thông tin mới nhất của chúng tôi – đặc biệt là dữ liệu thông tin về an toàn và đặc tính kỹ thuật của các sản phẩm từ chúng tôi, có xem xét đến sự phù hợp giữa mục đích và quy trình dự kiến. Nếu bạn có yêu cầu tư vấn hoặc hướng dẫn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Người dùng của trang web này tuyên bố rằng họ đồng ý truy cập website này và các nội dung bên trong với các rủi ro tiềm ẩn thuộc trách nhiệm của họ. Cả công ty BAYER cũng như bên thứ ba tham gia xây dựng, sản xuất và truyền tải trang web này đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc truy cập hoặc khả năng truy cập hoặc từ việc sử sụng hoặc khả năng sử dụng trang web này hoặc từ thực tế là bạn đã tin cậy vào các thông tin được cung cấp trên trang web này.

TRANG WEB VÀ LIÊN KẾT CỦA NHÀ CUNG CẤP THỨ BA

Trang web này chứa các liên kết, đường dẫn tham khảo đến các trang web thứ ba. Bằng việc cung cấp những liên kết này, công ty BAYER không đưa ra sự tán thành đối với những nội dung đó. công ty BAYER cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính khả dụng cũng như nội dung hoặc các thiệt hại đến từ việc sử dụng các nội dung đó dưới bất kỳ hình thức nào. công ty BAYER không đảm bảo rằng các trang đó cung cấp thông tin với chất lượng phù hợp. Các liên kết đến trang web khác được cung cấp đơn thuần cho mục đích tham khảo. Người dùng phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro khi truy cập những trang web này. Việc lựa chọn các liên kết sẽ không hạn chế người dùng truy cập các trang được liên kết.

CÁC THÔNG TIN DO BẠN CUNG CẤP

Người dùng trang web này chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và tính chính xác của các thông tin đã cung cấp cho công ty BAYER cũng như không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến những thông tin đó. Người dùng đồng ý để công ty BAYER lưu trữ các thông tin đó và sử dụng chúng cho các mục đích phân tích thống kê hoặc cho bất kỳ mục đích kinh doanh cụ thể nào khác của công ty, trừ khi đó là những thông tin bí mật đời tư, nằm ngoài sự kiểm soát của dữ liệu máy chủ hoặc dữ liệu thông dụng. Cụ thể, công ty BAYER có quyền sử dụng nội dung của những tin nhắn, bao gồm các ý tưởng, các phát minh, các kế hoạch chi tiết, kỹ thuật và chuyên môn cho bất kỳ mục đích nào, chẳng hạn nghiên cứu, sản xuất và/hoặc tiếp thị của các sản phẩm và dịch vụ, hoặc để sản xuất lại các thông tin đó và cung cấp cho các bên thứ ba mà không có giới hạn.

NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ

Trang web này được kiểm tra, quản lý và cập nhật bởi BAYER tại công ty Công ty TNHH Bayer Việt Nam, 118/4 Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Web được thiết kế để sử dụng tại Việt Nam . Công ty BAYER không đảm bảo rằng các chi tiết được cung cấp trên website này cũng đúng với những nơi ngoài Úc/New Zealand/Châu Đại Dương. Cụ thể, các sản phẩm và dịch vụ sẽ được giới thiệu với cùng thiết kế, cùng kích cỡ hoặc cùng các điều kiện. Nếu bạn truy cập trang web này từ một nơi bên ngoài Việt Nam Dương hoặc tải xuống nội dung từ một địa điểm khác, xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo hành động của mình là tuân thủ luật pháp địa phương.

Các sản phẩm được đề cập trên trang web này có thể có các bao bì khác nhau, kích cỡ đóng gói khác nhau hoặc thiết kế chữ, ký tự khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia.

KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM BAYER

Các sản phẩm của chúng tôi được bán dựa theo phiên bản hiện tại của Các điều kiện và điều khoản Bán hàng.

CÁC CÔNG BỐ MANG TÍNH DỰ BÁO

Trang web này có thể chứa các phát biểu mang tính dự báo dựa trên các giả định và dự báo của tập đoàn công ty BAYER hoặc ban lãnh đạo các nhánh kinh doanh. Nhiều rủi ro có thể nhận thấy hoặc không, sự không chắc chắn cùng nhiều nhân tố khác có thể dẫn đến những khác biệt quan trọng về kết quả thực trong tương lai, tình hình tài chính, sự phát triển hoặc hiệu quả hoạt động của công ty cùng các ước lượng được đưa ra ở đây. Những yếu tố này bao gồm những yếu tố đã được thảo luận trong các báo cáo công khai của công ty BAYER được đăng tải tại trang www.bayer.com. Công ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong việc cập nhật những phát biểu mang tính dự đoán này hoặc triển khai chúng trong các sự kiện và sự phát triển trong tương lai.

CẢNH GIÁC DƯỢC

Công ty BAYER có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ sự kiện bất lợi nào có thể xảy ra đối với các sản phẩm của mình.

(a) Dược phẩm và sản phẩm y tế tiêu dùng

Đối với các sản phẩm dược phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng của công ty BAYER, nếu muốn báo cáo tác dụng phụ hoặc khiếu nại về chất lượng, xin vui lòng liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe (bác sĩ hoặc dược sĩ) hoặc cơ quan y tế địa phương. Để báo cáo các tác dụng phụ hoặc khiếu nại về chất lượng cho công ty BAYER, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email drugsafety.vietnam@bayer.com

(b) Thuốc thú y và thủy sản

Đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe động vật, nếu có sự kiện bất lợi quan sát được, dù được coi là có liên quan đến sản phẩm hay ngoài ý muốn, xảy ra sau khi sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe động vật (cả sử dụng thuốc ngoài hướng dẫn và theo hướng dẫn trên nhãn), bao gồm: vấn đề liên quan đến an toàn ở sức khỏe động vật hoặc con người; nghi ngờ thiếu hiệu quả mong đợi khi sử dụng thuốc ở động vật; nghi ngờ vi phạm giới hạn dư lượng tối đa được phê duyệt hoặc thời gian đào thải thuốc; nghi ngờ có vấn đề về môi trường/gây nguy hiểm; nghi ngờ lây truyền các tác nhân truyền nhiễm; khiếu nại về kỹ thuật sản phẩm. Công ty BAYER sẽ thông qua các chi tiết về sự vụ thực tế hoặc giả thuyết, nghi ngờ theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn gặp một sự cố bất lợi hoặc cần khiếu nại sản phẩm liên quan đến thuốc thú y và thủy sản của công ty BAYER và muốn báo cáo trực tiếp cho công ty BAYER, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: Công ty TNHH Bayer Việt Nam
118/4 Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (84-251) 8877 120
Email: drugsafety.vietnam@bayer.com

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3600359484 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/08/1997

Địa chỉ trụ sở: Lô 118/4 KCN Long Bình hiện đại (Amata), P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Floating-logo